Riêng tháng 7/2023 nhập khẩu giấy giảm 0,5% về lượng, giảm 4,2% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 177.098 tấn, tương đương 160,85 triệu USD; so với cùng tháng năm 2022 thì giảm 1,4% về lượng và giảm 13,6% về kim ngạch. Giá nhập khẩu giấy các loại trong tháng 7/2023 đạt trung bình 908,2 USD/tấn, giảm 3,6% so với tháng liền kề trước đó và giảm 12,4% so với tháng 7/2022.
Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản là các thị trường lớn cung cấp giấy các loại cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc 380.839 tấn, tương đương 371,37 triệu USD, giá 975 USD/tấn, giảm 0,2% về lượng, giảm 14% về kim ngạch và giảm 14% về giá so với 7 tháng năm 2022, chiếm 31% trong tổng lượng giấy các loại nhập khẩu của cả nước và chiếm 32,8% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ Indonesia 187.575 tấn, tương đương 172,33 triệu USD, giá nhập khẩu 918,7 USD/tấn, tăng 0,2% về lượng, giảm 0,08% về kim ngạch và giảm 0,3% về giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm trên 15% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu giấy các loại của cả nước.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc 177.578 tấn, trị giá 142,84 triệu USD, giá 804,4 USD/tấn, tăng nhẹ 5,8% về lượng, giảm 17,9% về kim ngạch và giảm 22,4% về giá so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 14,5% trong tổng lượng và chiếm 12,6% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu từ Nhật Bản giảm mạnh 34,9% về lượng, giảm 28% về kim ngạch nhưng tăng 10,6% về giá so với cùng kỳ, đạt 126.970 tấn, tương đương 116,27 triệu USD, chiếm trên 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Nhập khẩu giấy các loại 7 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)

 
 

 

Thủy Chung

Nguồn: Vinanet/VITIC