Giấy Medium

Giấy Medium

Mã: FCKQ
Danh mục: Giấy Medium

Giá: Liên hệ

Giấy Medium (standard medium) được sử dụng làm lớp sóng hoặc lớp mặt bên trong của thùng carton

Độ ẩm (Moisture content):  7-9%

Đường kính cuộn (Diameter): 115-125cm

Độ ẩm tương đối (Relative humidity): 60 ± 5%

Nhiệt độ (Temperature): 25 ± 30C

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Định lượng 
Basic weight
(g/m2) ± 4%
Độ bục
Bursting strength
(kgf/cm2)
Độ nén vòng
Ring crush CD 
(kgf/6 inch)
105 ≥ 2.0 ≥ 6.0
115 ≥ 2.2 ≥ 7.5
125 ≥ 2.4 ≥ 9.0
150 ≥ 3.0 ≥ 12.0
Sản phẩm cùng loại