Giấy Bao Gói

Giấy bao gói

Mã: UY1L
Danh mục: Giấy Bao Gói

Giá: Liên hệ

Sản phẩm dùng làm lớp mặt cho thùng carton, được sản xuất trên hệ thống xeo tròn đã được đầu tư nâng cấp,chất lượng ổn định.

Sản phẩm  dùng làm lớp mặt  cho thùng carton, được sản xuất trên hệ thống xeo tròn đã được đầu tư nâng cấp,chất lượng ổn định:

Định lượng : 125 – 175g/m2

Độ bục :         2.6  - 4Kgf/cm2

Chống thấm : theo yêu cầu

Màu sắc : đa dạng, hoặc theo yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm dùng làm lớp mặt cho thùng carton, được sản xuất trên hệ thống xeo tròn đã được đầu tư nâng cấp,chất lượng ổn định

Sản phẩm  dùng làm lớp mặt  cho thùng carton, được sản xuất trên hệ thống xeo tròn đã được đầu tư nâng cấp,chất lượng ổn định:

Định lượng : 125 – 175g/m2

Độ bục :         2.6  - 4Kgf/cm2

Chống thấm : theo yêu cầu

Mmàu sắc : đa dạng, hoặc theo yêu cầu

Sản phẩm cùng loại