Thư viện

Sáng ngày 06/12/2023. Bác sĩ Nguyễn Minh Huy (Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật thuộc Sở Y Tế Bình Dương) đã đến công ty để hướng dẫn tập huấn Sơ cấp cứu cho CB - CNV công ty Đồng Tiến và công ty Mizupaper.